VASTUVÕTULE ETTEREGISTREERIMINE

Kontaktvastuvõtud õdede ja arstiga tuleb ette registreerida, et vältida viirustunnustega ja ilma viirustunnusteta patsientide võimalikku kokkupuutumist ning annaks võimaluse viirustunnustega patsientide vastuvõtuks õel või arstil ettevalmistusi teha.


INFO SEOSES COVID-19 VASTASE VAKTSINEERIMISEGA

VAKTSINEERIMINE ON VABATAHTLIK, KUID TUNGIVALT SOOVITAV!

Vaktsineerimine toimub eelnevalt pereõe poolt kokkulepitud ajal ja kohas.

Vaktsineerida saab ka AS Põlva Haiglas, telef. 7999199.

Vaktsineerimise järgselt tuleb jääda pereõe ja/või -arsti järelvalve alla veel vähemalt 15-ks minutiks, seega teiste patsientidega kokkupuudete minimaliseerimiseks on väga oluline ilmuda vaktsineerimisele kokkulepitud ajal!

Kuigi vaktsiini toimest ja võimalikest kõrvaltoimetest vesteldakse ka enne vaktsineerimist, on kõikidele vaktsineeritavatele vajalik informatsioon vaktsiini toime ja kõrvaltoimete osas ka vaktsiini infolehel, mis antakse teile kohapeal peale vaktsineerimist.