Pereõde Aire Hernits puhkab 15.08.22-19.08.22

Pereõde Ingrit Heinoja puhkab 29.08.22-09.09.22

VASTUVÕTULE  REGISTREERIMINE.

Perearsti ja pereõdede vastuvõtud tuleb ETTE REGISTREERIDA!!

Me saame korrektse vastuvõtu tagada vaid patsientidele, kes on selleks eelnevalt aja broneerinud.

NB! Praegusel ajal on helistajaid väga palju, mistõttu telefoni ootejärjekord on pikk. Selleks, et kõnejärjekorda lühendada, palume oma sõnum läbi mõelda:

1) alustage inimese nimest, kelle tervisest rääkida soovite
2) mõelge läbi, millal tervisemure algas ja milles see seisneb.
Nii on kõned lühemad ja saame aidata rohkem abivajajaid.
Täname teid kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest!
INFO SEOSES COVID-19 VASTASE VAKTSINEERIMISEGA

VAKTSINEERIMINE ON VABATAHTLIK, KUID  SOOVITAV!

Vaktsineerimine toimub eelnevalt pereõe poolt kokkulepitud ajal ja kohas.

Vaktsineerida saab ka AS Põlva Haiglas, telef. 7999199.

Vaktsineerimise järgselt tuleb jääda pereõe ja/või -arsti järelvalve alla veel vähemalt 15-ks minutiks, seega teiste patsientidega kokkupuudete minimaliseerimiseks on väga oluline ilmuda vaktsineerimisele kokkulepitud ajal!

Kuigi vaktsiini toimest ja võimalikest kõrvaltoimetest vesteldakse ka enne vaktsineerimist, on kõikidele vaktsineeritavatele vajalik informatsioon vaktsiini toime ja kõrvaltoimete osas ka vaktsiini infolehel, mis antakse teile kohapeal peale vaktsineerimist.