RAVIKINDLUSTAMATA ISIKU PEREARSTI VISIIT

Esmane visiit 40.00 €

Korduv visiit 25.00 €

AUTOJUHI TERVISETÕEND 20.00 €
DERMTEST (melanoomi diagnostikaks)

1 neevus 40.00 €

2 neevust 45.00 €

3 neevust 50.00 €

RELVALUBA

TERVISETÕENDI VORMISTAMINE

TERVISETÕENDI VORMISTAMINE + RÖNTGEN RINDKEREST

TERVISETÕENDI VORMISTAMINE+VÄLJAHEITE MIKROBIOLOOGILINE ANALÜÜS

TERVISETÕENDI VORMISTAMINE + RÖNTGEN RINDKEREST +VÄLJAHEITE MIKROBIOLOOGILINE ANALÜÜS 

25.00 €

5.00 €

30.00 €

50.00€

70.00 €

KODUVISIIT (v.a. 0-2 aastased lapsed) 5.00 €

Tõendid kindlustusele; välismaale tööle asumiseks tõendid 15 eurot + sellega seonduvad uuringud.

Akadeemilise puhkuse tõend ja tõendid teistele asutustele, näiteks kohtud, saatkonnad. 

15.00 € +sellega seonduvad uuringud

10.00 €

Koduvisiidi soovi korral helistada telefonil 7994541 või saatke e-mail: polvaperearst@gmail.com Koduvisiidi vajaduse üle otsustab perearst ja lepib kokku visiidi aja.

  • Perearst saab väljastada A, B, BE, C, CE, D ja DE kategooria sh kutseliste juhtide mootorsõidukijuhi tõendit. Eelnevalt on tervisetõendi taotlejal vaja täita tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis www.digilugu.ee, misjärel tuleb see digiallkirjastada. Seejärel tuleb tulla tervisekontrolli. Tervisekontroll on isiku läbivaatus tema terviseseisundi hindamiseks.

  • Töötaja Tervisetõendi vormistamiseks on vajalik registreeruda pereõe vastuvõtule.   

  • Relvaloa taotlemiseks ja pikendamiseks on eelnevalt vajalik psühhiaatri konsultatsioon ja seejärel registreeruda perearsti vastuvõtule tervisekontrolliks ja täita paberkandjal Tervisedeklaratsioon.
  • Puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.

  • Laagritesse (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) tervisetõendeid ei väljastata. Vastavalt sotsiaalministri määrusele “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem.

  • Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusega nõutud, on tasulised.

  • Tasumine vaid sularahas.

Call Now Button